Uvod

Fundacija je ustanovljena v poklon in zahvalo očetu, pisatelju in dramatiku Rudiju Šeligu. Fundacija Rudi Šeligo deluje na področju kulture in umetnosti, s svojimi aktivnostmi se refleksivno odziva, spodbuja in pomaga družbenemu zavedanju pomena, prisotnosti in nujnosti kulturne zavesti kot nosilke kritičnega duha in samopremisleka.
Temeljni namen fundacije je skrb za avtorsko zapuščino Rudija Šeliga, za promocijo njegovih del in idej.
Hkrati pa bo ta fundacija s svojimi projektnimi aktivnostmi skrbela za ohranjanje in širitev slovenskega jezika, kulture in umetnosti v tujini, še posebej med vedno večjo slovensko populacijo, ki je bila primorana zapustiti domovino iz ekonomskih, političnih ali drugih razlogov. Tistim izseljenim Slovencem ali pa tudi že njihovim potomcem, ki jim poglobljeno spoznavanje slovenske kulture in umetnosti predstavlja eno od temeljnih vodil v odnosu do matične države, pa bo fundacija omogočala bivanje v ljubljanskem rezidenčnem stanovanju.
Fundacija Rudi Šeligo je slovenska neprofitna in nevladna organizacija. Njen namen je splošno koristen in trajen. Fundacija je bila ustanovljena leta 2016.
Zahvalil bi se vsem tistim, ki so pomagali pri ustanavljanju fundacije in pripravi njene vsebine. V prvi vrsti se zahvaljujem Mitju Čandru, direktorju založbe Beletrina in njegovim sodelavcem, Niku Grafenauerju za res izvrstna zapisa o očetu in njegovem delu, prav tako se zahvaljujem na žalost danes že pokojnemu Danetu Zajcu za zapis napisan nekaj dni po očetovi smrti. Zahvaljujem se vsem fotografom, ki so z dovoljenjem odstopili uporabo fotografij, nič manj tudi uredništvom in ustanovam, ki so prispevale svoj arhivski material. Velika zahvala za pomoč in gonilno energijo pa gre seveda tudi moji Katarini in najinemu malemu Vorancu za njegova bistroumno brbotajoča vprašanja v zvezi z dedom.
Zavedam se, da pisno in slikovno gradivo, kakor tudi vsi drugi podatki, objavljeni na spletni strani , niso dokončni in popolni. Zato vas, obiskovalce strani, vabim, da skupaj z nami sooblikujete to stran. Vsekakor pa ste iz srca vabljeni, da s svojimi konkretnimi predlogi in zamislimi pripomorete k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju fundacije.

Aleš Šeligo. ustanovitelj fundacije